Phương thức giao hàng ROCK

1. Đơn vị vận chuyển

ROCK giao hàng cho khách hàng trong phạm vi toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển phát của đơn vị Giao hàng tiết kiệm

2. Phí giao hàng

Trên 500.000đ

Miễn phí

Từ Đà Nẵng ngược vào 

Dưới 500.000đ

Mức giá GHTK

 

GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

PHÍ GIAO HÀNG

KHU VỰC

Trên 1.000.000đ

Miễn phí

Từ Đà Nẵng ra Bắc

Dưới 1.000.000đ

Mức giá GHTK

 

 

3. Thời gian giao hàng ước tính

Nội thành TP HCM

1 – 2 ngày

KHU VỰC

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Các tỉnh khác

2 – 6 ngày